Cosmic is een multicultureel theater. De locatie aan de Nes moest verbouwd worden tot een ‘Urban Centre’, een ‘open theater’ dat aansluiting heeft met de subculturen en de multiculturele thema’s die nu op straat leven.

Mensen kunnen onderling meer verschillen dan culturen. Bovendien zijn alle mensen gelijkwaardig maar zeker niet gelijk. Daarom gaan we niet uit van multi-culturaliteit, maar van multi-individualiteit.

Multi-individualiteit betekent: kunnen genieten van elkanders eigenaardigheden. Het feest van het verschil!

Eerder hutspot waar de verschillende ingrediënten (piepers, peen & uien) nog in te herkennen zijn dan one big melting pot (hamburger van McDonalds die overal ter wereld nergens naar smaakt).

Dus alle materialen mogen meedoen: geen enkel materiaal hoeft bang te zijn door zijn, afkomst uit ons plan verstoten te worden. De materialen worden dan ook door elkaar ingezet, we zoeken niet bewust naar esthetische combinaties. Anything goes.

  • Project Info
  • Ontwerp: 2003

  • Locatie: Nes, Amsterdam

  • I.s.m.: Dautzenberg & de Jong