Tekst over park Elzenhagen

  • Project Info
  • Ontwerp: 1997

  • Locatie: Hydraulische Centrale Havens Amsterdam-Oost