Filosofie
We gebruiken deze aarde maar tijdelijk. Vóór ons waren er vele generaties die genoten van het aanpassen van de omgeving aan hun wensen en verlangens, en na ons zullen er nog vele volgen. Daarom beginnen we elke opgave met respect voor het bestaande, en zorg voor ontwikkelingen na ons.

Fascinatie
De ArchitectenCentrale is gefascineerd door het sculpturale: Hoe een gebouw zich presenteert, de plasticiteit van de bouwmassa, en hoe het zich opricht, de constructie en het materiaal. Maar ook hoe het gebouw je ontvangt, hoe het zich opent en het daglicht je tegemoet stroomt. Voor ons is het DE manier om een gebouw te maken dat een kracht uitstraalt die altijd fris en nieuw is. Een gebouw heeft een functie, maar je moet je er ook goed in voelen. Dit goede gevoel zorgt voor een interactie tussen gebouw en gebruiker, die zo sterk kan worden dat soms mensen zeggen dat een gebouw een ziel heeft. Dat is de hoogste lof die een gebouw kan krijgen.

Stijl
Het streven naar tijdloze schoonheid is voor ons de beste manier om architectuur te bedrijven. Daarom wordt elke opgave helemaal opnieuw geanalyseerd tot er een beeld ontstaat van de vorm of massa die door de plek ‘gevraagd’ wordt. Dit sculpturale beeld bepaalt ook de stijl van het gebouw en de aard van de detaillering. Omdat het doel de middelen bepaalt, zijn we stijlloos, maar meester in alle stijlen. Vanuit de opgave ontwikkelen we een stijl die eigen is voor dat specifieke bouwwerk. En die stijl, waarvan het hele bouwwerk doortrokken is, is onze stijl.

Bouwstijlen
We zijn van mening dat elke bouwstijl  van alle tijden is, mits goed toegepast. Daarom hebben we er geen enkele moeite mee om in de stijl van het classicisme, de Amsterdamse school, het modernisme of zelfs het post-modernisme te bouwen, zolang de opgave daar om vraagt en de zeggingskracht van het gebouw de stijl overstijgt.

Vaste elementen
In de loop der jaren heeft ons bureau veel ervaring opgedaan met de meest uiteenlopende opgaves. Utiliteitsbouw, seriematige woningbouw, stedenbouw, kunst, monumenten, villa’s en interieurs. De elementen die in al deze projecten terugkomen zijn: vrije ruimte, doorzichten, bevrijdende perspectieven, warme gevelmaterialen, koesterend daglicht, expressieve constructie en een ingehouden detaillering.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is voor ons meer een kwestie van het ontwikkelen van een levenshouding dan het behalen van een LEED Platinum score.

In ons eerste project, de Gespleten Hendrik Noord, waarmee we de Architectuurprijs van de Stad Amsterdam wonnen, zijn nestkastjes voor gierzwaluwen in de gevels gemetseld, en energie-arme materialen, zoals gres dakrand-pannen in plaats van aluminium daktrimmen. De piramides in Almere zijn van massief hout en zeer zwaar geisoleerd en hebben een gesloten ventilatiesysteem met warmtewisselaar. Dit was ons eerste passiefhuis.

Sinds 2013 zijn we direct betrokken bij de Proeftuin van Amsterdam, Park Elzenhagen, in Amsterdam Noord. Hier wordt een park aangelegd met Tiny Houses, ofwel duurzame woonunits. Deze zijn verplaatsbaar uit het oogpunt van duurzaamheid. De Proeftuin van Amsterdam is een laboratorium voor het ontwikkelen van architectonische modules. Het is een testrange voor wonen. Wonen als actieve bewuste bezigheid.

Particulier Opdrachtgeverschap
In 1996 waren we een van de eerste architecten die met CPO, ofwel Collectief Particulier Opdrachtgeverschap een woongebouw realiseerden. Er werden 28 verschillende appartementen gemaakt, allemaal op maat gesneden voor de bewoners. Dit plan, de Gespleten Hendrik Noord (i.s.m. Eelke van der Werf en Joanne de Jager) kreeg een architectuurprijs van de gemeente Amsterdam en werd tweede in de Nationale Stadsvernieuwingprijs.

De gouden piramides in Almere zijn met PO, ofwel Particulier Opdrachtgeverschap gebouwd. Dankzij de crisis zijn ze met crowdfunding tot stand gekomen.

Uitvoering
We zijn een architectenbureau dat zelf bouwt. Deze tak van ons bedrijf heet de ArchitectenCentrale-Uitvoering. In gevallen waar het bouwvolume beperkt is, en de uitvoering zo detail-intensief, dat het teveel energie kost om de aannemer goed te instrueren, bouwen we zelf. Zo hebben we o.a. appartementen verbouwd, een coffeeshop in het centrum van Amsterdam en het hoofdkantoor van Jantje Beton in Utrecht.

Kunst
Architectuur is een vak dat van alle kanten onder druk staat om zich te conformeren. Niet in de laatste plaats de financiële kant. In het laboratorium van de Kunst wordt de vrijheid herwonnen en hervonden om nieuwe, krachtige beelden te maken. Dit elan is hard nodig om de vaak taaie werkelijkheid in de loopgraven der architectuur tegemoet te treden. Samen met o.a. Frank Havermans hebben we beelden gemaakt die bevoeld, betreden en beklommen kunnen worden, en waar een nieuw spel met daglicht onderzocht kan worden.

Kunstacademie die Weberei
Van 2004 tot 2008 zijn we intensief bezig geweest met het stichten van een kunstacademie in het Ertsgebergte, op de grens tussen Duitsland en Tsjechië. Contacten met Nederlandse, Duitse en Tsjechiese kunstacademies waren gelegd, de reacties waren positief, het curriculum was uitgeschreven, maar in de neergaande economie in Oost-Duitsland was het niet mogelijk om van Akademie die Weberei een succes te maken. We bewonderen daarom Ton Matton, die het wel gelukt is om in het post-communisties landschap vaste voet aan de grond te krijgen.