1998 – Projectbeurs voor Aa-Kunst, Betreden op Eigen Risico 2 (ism. Frank Havermans) van de Mondriaan Stichting

1997 – 2e Plaats Nationale Stadsvernieuwingsprijs:  Gesple¬ten Hendrik Noord

1997 – Architectuurprijs van de Stad Amsterdam voor het project Gespleten Hendrik Noord (ism. Joanne de Jager en Eelke van der Werf)
Jury: Liesbeth van der Pol, Max van Rooijen, Gunnar Daan

1996 – Projectbeurs van het Amsterdams Fonds voor de Kunst voor de tentoonstelling Ruimte

1995 – Werkbeurs van het Fonds BKVB voor het project Kathedraal

There isn’t any architecture unless you have a whole idea
Frank Lloyd Wright