Juryrapport Aanmoedigingsprijs voor Bouwkunst 1997:

Het woonproject ‘Gespleten Hendrik’ op de hoek van de Frederik-Hendrikstraat en de Van Oldenbarneveldtstraat bevat 28 totaal verschillende woningen en werd ontworpen door het ‘collectief 3 architecten’ (Joanne de Jager, Eelke van der Werf en Willem van Seumeren) in zeer nauwe samenwerking met de toekomstige bewoners. De jury werd vooral getroffen door de voorbeeldige wijze waarop het hoekgebouw is ingepast in de stedelijke omgeving. Verstoken van enig historiserend element lijkt de ‘Gespleten Hendrik’ er toch altijd te hebben gestaan. Hoogte, raamverdeling en materiaal – een ingetogen soort baksteen – zijn in de buurt vertrouwd.

Bij minder oppervlakkige beschouwing lichten details op die de jeugdige leeftijd van het gebouw verraden. De zorgvuldig ontworpen entree met de voordeur in een strak kader van staal en glas, de smalle daklijsten met de subtiele elegantie van de Amsterdamse School, de houten stijlen die de verticaliteit van de raampartijen benadrukken; alles is ongelooflijk bescheiden, alsof de ontwerpers doodsbang waren om met hun creatie op te vallen. In een tijd dat het verwerpelijke woord ‘scoren’ ook in de architectuur ruime ingang heeft gevonden – verderop in de Frederik Hendrikstraat is luid kakelend nieuwbouw te zien waarop dit woord regelrecht van toepassing is.

Het geeft de jury grote voldoening dat er ook nog zeer jonge, pas afgestudeerde architecten bestaan die zorgvuldige, gewetensvolle beoefening van het metier nastreven. De waarden van het ambacht worden gesteld tegenover de commerciële en modieuze krachtpatserij die bij ‘de markt’ schijnt te horen.

De weg die bij de ‘Gespleten Hendrik’ is gevolgd, met de bewoners als bijna mede-architecten, en de ontwerpkeuzes die daarbij zijn gemaakt, wil de jury van harte aanmoedigen. Dit woongebouw draagt de belofte in zich van een bedachtzaam, door de omgeving gedicteerd architectonisch oeuvre dat zeldzaam is in een oppervlakkige tijd waarin concentratie niet meer wordt beloond.

Gunnar Daan, Max van Rooy, Liesbeth van der Pol
Juni 1997

  • Project Info
  • Ontwerp: 1997

  • Aanmoedigingsprijs Bouwkunst 1997

  • I.s.m.: ‘collectief 3 architecten’